Dovolenka v Nízkych Tatrách

Get Adobe Flash player

Polomka

Obec Polomka (3200 obyv.) sa nachádza v doline Hrona vzdialená 19 km na východ od okresného mesta Brezna. Cestný a železničný ťah Brezno-Telgárt (zástavka rýchlika Bratislava-Košice). Nadmorská výška chotára Polomky je od 600 do 1659 m n.m. (Homôlka v Nízkych Tatrách.) a 1439 m n.m. (Fabova hoľa v Slovenskom rudohorí.). V strede obce je nadmorská výška 628 m n.m. Priemerna ročná teplota je 6,0 °C. Chrbty horských masívov Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria vytvárajú neobyčajnú horskú kulisu a zároveň ohraničujú územie obce, ktoré leží na meandroch Hrona a náplavovom kuželi Ždiarskeho potoka. Národný park Nízke Tatry a Muránska planina tvoria cca 60% plochy chotára Polomky. V chotári (9368 ha) obce boli nájdené vzácne usadeniny druhohorného mora.

História

Dedina bola založená počas valašskej kolonzácie v 14. storočí. Prvé písomné zmienky o sídle Polomky pochádzajú z roku 1525. V roku 1678 sastala najbohatšou obcou muránskeho panstva a preto sa dostala na 16 rokov do užívania ostrihomskej kapituly za dlhy muránskeho panstva. Na prelome 18. 19. storočia bol popri dobytkárstve a chove oviec značne rozšírený obchod, ťažba a spracovanie dreva výroba šindľov. S tým sa rozvinulo aj povozníctvo. ktoré sa na dlhú dobu stalo aj zdrojom príjmov Polomčanov. Význam ťažby dreva najmä v 19. storočí vzrastal. Na horehroní vznikali píly na spracovanie guľatiny. ( V roku 1881 asi 20 000 kusov guľatiny). Lesný úrad v Polomke patril medzi najväčšie z Coburgových majetkov. V roku 1921 mala Polomka 3007 obyvateľov a títo bývali v 488 domoch prevažne drevených. S elektrifikáciou obce sa začalo v roku 1928 vlastnými silami a prostriedkami. Po vyhlásení SNP nastúpilo približne 800 mužov do zbrane, či už ako partizáni alebo záložníci k slovenskej armáde. Zúčastnili sa ostrých bojov na na všetkých úsekoch povstania. Počas SNP v druhej polovici novembra 1944 sem prišli členovia anglickej a americkej vojenskej misie, ktorí sa usadili v poľovníckej chate pod Homôlkou. Na Vianoce 1944 boli napadnutí jednotkou Edelweiss a odtransportovaní do koncentračného tábora Mathausen, kde ich fašisti popravili. V okolí Polomky bojovali partizánske jednotky Kvitinského, Bielika, Riabikina, Jegorova a ďalšie. Polomka bola oslobodená 30.1.1945.

Ľudová kultúra a remeslá

V Polomke je ľudová kultúra stále živá a tradície sa zachovávajú prostredníctvom detského súboru Brezinky, mládežníckeho súboru, mužskej a ženskej speváckej skupiny. Šikovnosť a fortieľ ľudí v remeslách je známy v celom okolí. Polomka je preslávená typickým, originálnym a neopakovateľným ľudovým odevom. Vyznačuje sa typickou bohatou výšivkou na ručne tkanom ľanovom plátne. Polomský kroj ako jeden z mála na Horehroní odolal vplyvu modernej doby a všetky etnografické prvky kroja sa zachovali v pôvodnej podobe. Pýchou polomského kroja je bohato, plnou ručnou výšivkou zdobená pokrývka hlavy – kapka.
Historické a kultúrne pamiatky
– Rím.katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa z r. 1667
– 4 kaplnky
– Pánsky dom z r. 1822
– Zvonica-bývalý chudobinec
– Slnečné hodiny
– Hrob Márie Kráľovej manželky J.Kráľa
– Pomník padlým v SNP
– Pamätné miesta s tabuľmi
– Pamätné miesto pod hrebeňom Nízkych Tatier kde pôsobila americká misia
– Pamätná izba histórie obce a Horehronia